Slimmens Consultancy, Specialist in Backoffice PerformanceFor Excellence in Operations voor backoffices van verzekeraars en pensioenfondsen
Slimmens Consultancy BVVisie van Slimmens Consultancy BVDe dienstverlening van Slimmens ConsultancyArtikelen gepubliceerd door Slimmens Consultancy

 

Productrationalisatie: reductie van de complexiteit van het productassortimentConversie: omzetting van pensioen- en verzekeringsportefeuilles naar andere producten en/of systemen.Systeem (her) ontwerp: Systeemvernieuwing is de aanpassing van bestaande applicatiesUitgevoerde Projecten
 

Excellence

is a process

that should

occupy

all our days

-

Ted W.

Engstrom

 

 

Uitgevoerde Projecten

 • Systeemrationalisatie semi-collectieve pensioenen (meer)
 • Pensioenwetprogramma: Implementatie nieuw proces premievrij maken en uitruil bij ontslag (meer)
 • Compliance pensioenwetgeving semi-collectieve pensioenportefeuille (meer)
 • Begeleiding outsourcing conversie semi-collectieve pensioenportefeuille (meer)
 • CommerciŰle conversie semi-collectieve pensioenportefeuille. (meer)
 • Workshop Innovatie Pensioenen. (meer)
 • Aanpassing semi-collectieve pensioenportefeuille aan Wet Gelijke Behandeling (voorschrift Gelijke Uitkeringen op basis van geslacht). (meer)
 • Vaststelling migratiestrategie traditionele verzekeringsportefeuilles. (meer)
 • Herinrichting systeem voor individuele levensverzekeringen. (meer)
 • Audit productrationalisatie. (meer)
 • Implementatie verzekeringsadministratie semi-collectief pensioenproduct. (meer)
 • Haalbaarheidsonderzoek en implementatieplan pensioenadministratie systeem. (meer)
 • Strategisch onderzoek bedrijfspositionering. (meer)
 • Implementatie Universal Life verzekeringsadministratie. (meer)
 • Ontwerp Universal Finance informatie architectuur. (meer)
 

 
     

Wilt u meer informatie,

neem dan contact

op met ons.

 
 

Slimmens Consultancy - Contact - Algemene Voorwaarden - Privacy Statement en Disclaimer - Sitemap