Slimmens Consultancy, Specialist in Backoffice PerformanceFor Excellence in Operations voor backoffices van verzekeraars en pensioenfondsen
Slimmens Consultancy BVVisie van Slimmens Consultancy BVDe dienstverlening van Slimmens ConsultancyArtikelen gepubliceerd door Slimmens Consultancy

 

 

Productivity is

never an

accident. It is

always the

result of a

commitment to

excellence,

intelligent

planning, and

focused effort

-

Paul J. Meyer

 

 

Kostenreductie bij verzekeraars alleen mogelijk door vereenvoudiging producten en processen

VerzekeringsBlad

F. Slimmens, H. Muller en M. Kuiper

De verslechterde economische situatie van het afgelopen jaar heeft ook de verzekeraars in Nederland geraakt. Mede door de slechte beleggingsrendementen zijn de omzetten van de levensverzekeraars teruggelopen en zijn de marges aanzienlijk krapper geworden. De strijd om de aandacht van de klant is eveneens verscherpt. Verzekeraars staan dan ook voor een grote uitdaging. Kosten moeten drastisch gereduceerd worden en de dienstverlening aan de klant moet verder verbeterd worden.
In goede tijden werd de oplossing voor deze zaken gezocht in flexibilisering en innovatie van onder meer het productassortiment en de distributiekanalen, gebruik makend van nieuwe, moderne technologie.
De introductie hiervan heeft echter geleid tot een toenemende complexe situatie waarbij sprake is van stijgende kosten en er weinig verbetering van de dienstverlening is gerealiseerd.
Verzekeraars moeten nu meer denken in eenvoud om de kosten drastisch te saneren en de serviceverlening daadwerkelijk te verbeteren. De bestaande complexiteit moet worden doorbroken in plaats van vergroot.

Kostenpercentages en doorlooptijden veel te hoog
Verzekeraars staan niet bekend als kosteneffectieve en efficiënte organisaties.
Hoewel naar de klanten toe vaak een professionele indruk wordt gewekt, blijkt menig verzekeraar de interne administratieve zaken niet goed op orde te hebben. Dit blijkt onder meer uit de jaarlijkse performanceonderzoeken die door IG&H worden uitgevoerd.

Download het hele artikel (63k pdf)

Terug naar overzicht artikelen >>

 

 
     

Doorbreken complexiteit

door

productrationalisatie

vereist discipline

 
 

Slimmens Consultancy - Contact - Algemene Voorwaarden - Privacy Statement en Disclaimer - Sitemap