Slimmens Consultancy, Specialist in Backoffice PerformanceFor Excellence in Operations voor backoffices van verzekeraars en pensioenfondsen
Slimmens Consultancy BVVisie van Slimmens Consultancy BVDe dienstverlening van Slimmens ConsultancyArtikelen gepubliceerd door Slimmens Consultancy

 

 

There is no

excellence

without

labor. One

cannot dream

oneself into

either

usefulness or

happiness.

-

Liberty Hyde Bailey

 

 

Commerciële conversie laatste strohalm voor verzekeraars!?

Rationalisatie moet, evenals innovatie, tweede natuur worden

F. Slimmens

Verzekeraars staan onder druk. Koortsachtig wordt er gewerkt aan verbetering en vernieuwing, maar het succes blijft uit. De oorzaak hiervan wordt gevonden in het stapeleffect. Verzekeraars stapelen producten, processen en systemen op elkaar zonder afscheid te nemen van verouderde zaken.

Als oplossing wordt gepleit voor een continu proces van rationalisatie van producten, processen en systemen waarbij klanten nadrukkelijk betrokken worden: commerciële conversie.

Verzekeraars blijken steeds vaker deze methodiek te volgen, echter het succes ervan hangt nauw samen met de wijze waarop de klanten betrokken worden.

Verzekeraars in Nederland zitten niet in een benijdenswaardige positie.

De media aandacht is groot en in de meeste gevallen niet positief. Het gebrekkige inzicht in de kosten en opbrengsten van producten levert voor programma’s als Radar veel gesprekstof op.

Klanten zijn al langere tijd nauwelijks tevreden te krijgen over de dienstverlening van de verzekeraars. De vele fouten in offertes en polissen en de lange doorlooptijden zijn een doorn in het oog van veel klanten.

Download het hele artikel (58k pdf)

Terug naar overzicht artikelen >>

 

 
     

Conversie is

uitgelezen kans

voor nieuw

klantcontact

 
 

Slimmens Consultancy - Contact - Algemene Voorwaarden - Privacy Statement en Disclaimer - Sitemap